عوايد معادن

عوايد موادنفتى و گاز بندرحيرتان ٥٠ درصد کاهش يافته است

مزارشريف (پژواک،١١ حمل ٩٢): مسوولين رياست موادنفتى و گاز در ولايت بلخ ميگويند که عوايد شان، نسبت به سال گذشته ٥٠ درصد کاهش يافته است.

محمد صابر ظهير مسوول رياست موادنفتی و گاز بندر حیرتان، به تاریخ ١١ حمل به آژانس خبری پژواک گفت که افزایش مالیات و رقابت ناسالم میان تاجران، سبب شده است که مالیات این ریاست در سال ١٣٩١، پنجاه درصد کاهش يابد.

موصوف افزود که عوايد سال ١٣٩٠ به ٨ ميليون دالر امريکايى ميرسيد؛ اما در سال ١٣٩١ عوايد اين رياست به ٤ ميليون دالر امريکايى کاهش يافته است.

دولت از حيث محصول ذغال سنگ خساره مند شده است

محمد برات - Feb 22, 2010 - 15:33

  ايبک

آژانس خبرى پژواک،٣ حوت، ١٣٨٨

پروسۀ انتقال ذغال سنگ از معادن درۀ صوف ولايت سمنگان در حالى از سر گرفته شد که دولت از ناحيۀ عدم  پرداخت محصول ذغال، هشت ميليون افغانى خساره کرده است.

احمد على حسنى ولسوال درۀ صوف بالا  ميگويد که انتقال ذغال سنگ به اثر برفبارى و مسدودى راه به تاريخ  ١٨ دلو ، متوقف شده بود.

عوايد دولت از معادن ذغال سنگ دره صوف بالا افزايش يافته است

ایبک (پژواک،٨ ميزان٩١) عوايد دولت، از بابت معادن ذغال سنگ ولسوالى دره صوف بالاى سمنگان، در شش ماه سال روان، نسبت به شش ماه اول سال گذشته،١٩٣ ميليون افغانى افزايش يافته است.

 در اين ولسوالى، دو معدن بزرگ ذغال سنگ در مناطق "دهانۀ تور" و "شباشک " وجود دارد.

 استخراج اين معادن، از سوى مردم صورت مى گيرد و دولت در بدل فى تن ذغال سنگ، ١٥٠٠ افغانى محصول اخذ مى کند. در کابل قيمت يک تن سنگ ذغال دره صوف، حدود ٧٠٠٠ افغانى مى باشد.

گزارش دوساله اى مقايسه ارقام صنايع استخراجى افغانستان اعلام شد

کابل ( پژواک، ١١ اسد ٩١) : به اساس اولين گزارش مقايسه ارقام صنايع استخراجى افغانستان که امروز نشر شد، در  آمارعوايد که دولت و شرکت هاى استخراجى ارايه نموده ، در سال ١٣٨٧ حدود ٦ ميليون و درسال ١٣٨٨ حدود ٢٨١  ميليون افغانى تفاوت وجود دارد .

اين مطلب را امرخيل سخنگوى اداره شفافيت صنايع استخراجى افغانستان بيان داشت .

عوايد معادن ذغال سنگ درۀ صوف ٥٠ درصد افزايش يافته است

ایبک (پژواک، ٥ سرطان ٩١) عوايد دولت از بابت معادن ذغال سنگ ولسوالى درۀ صوف بالاى سمنگان، در سه ماه اول سال روان، نسبت به سه ماه اول سال گذشته بیش از ٥٠ درصد افزايش يافته است.

در اين ولسوالى، دو معدن بزرگ ذغال سنگ در مناطق "دهانۀ تور" و "شباشک" وجود دارد.

استخراج اين معادن، از سوى مردم صورت مى گيرد و دولت در بدل فى تن ذغال سنگ، ١٥٠٠ افغانى محصول اخذ مى کند؛ در کابل قيمت يک تن سنگ ذغال دره صوف، حدود ٧٠٠٠ افغانى مى باشد.

عوايد سال گذشتۀ ذغال سنگ افغانستان به ٤٢،٣ ميليون دالر ميرسد

شهرکابل (پژواک،١٧حمل٩١): دولت افغانستان طى سال گذشته ٤٢،٩ ميليون دالر امريکايى از درک ذغال سنگ عايد داشت، که در مقايسه به سال ماقبل، ٨٨ فيصد افزايش را نشان ميدهد.

قرار معلومات وزارت معادن؛ ذغال سنگ از معادن ولايات بغلان، باميان و سمنگان استخراج ميشود.

جوادعمر سخنگوى وزارت معادن، به تاريخ ١٧حمل به آژانس خبرى پژواک گفت که دولت در سال ١٣٨٩ از معادن يادشده ٢٢،٨ ميليون دالر امريکايى، عايد به دست آورده بود.

استخراج معادن ذغال سنگ، از طرف تصدى ذغال سنگ شمال مربوط وزارت معادن صورت ميگيرد.

عواید ذغال سنگ سمنگان ۶۰ درصد افزایش یافته است

ایبک (پژواک ۳حمل ۱۳۹۱): مقامات محلی سمنگان میگویند که عواید ذغال سنگ این ولایت درسال ٩٠ بیش از ۴۰۰ میلیون افغانی افزایش یافته است.

محمد صدیق عزیزی مسوول مطبوعات والی سمنگان به آژانس خبری پژواک گفت که آمریت معادن ذغال سنگ این ولایت؛ از دو معدن در ولسوالی دره صوف بالا در سال ١٣٨٩ از مدرک فروش ذغال بیش از ۵۹۱  میلیون افغانی پول به دست آورده بود.

وی افزود که این رقم در سال ١٣٩٠ نزديک به یک میلیارد افغانی رسيده است که به مقایسه زمان مشابه يک سال قبل، ۴۰۹ میلیون افغانی اضافه شده که حدود ۶۰ درصد افزایش را نشان می دهد.

فرو افتيدن ده ها صوف ذغال سنگ درباميان عوايد دولت را کاهش داده است

شهر باميان (پژواک،١٨ جدى ٩٠): پس ازفرو افتيدن ده ها صوف ذغال سنگ در ولسوالی کهمرد ولايت باميان، عوايد دولت  در يازده روز بيش از ١٤ ميليون افغانى کاهش يافته است.

در اوايل ماه جارى، نخست سه صوف و بعداً٥١ صوف ديگر در معادن ذغال سنگ کليچ و آشپشتۀ ولسوالى کهمرد از طرف شب فرو ريختند.

به علت اينکه کارگران در آنجا شبانه کار نمى نمودند، تلفات در قبال نداشت. اما اين وضعيت باعث نگرانى مسوولان و کارگران شده و هراس داشتند که مبادا صوف ها ازطرف روز و درجريان کار بر آنها فرو بيفتد و منجر به تلفات گردد.

عواید ذغال سنگ دره صوف افزایش یافته است

ایبک (پژواک،٤جدی٩٠): مقامات سمنگان،ازافزایش ٦٢درصدی عواید آمریت معادن ذغال سنگ این ولایت در طی نُه ماه اول سال روان، خبر دادند.

محمد صدیق عزیزی مسوول مطبوعات ولایت سمنگان، به آژانس خبری پژواک گفت که عواید آمریت معادن ذغال سنگ این ولایت در سالجاری، نسبت به سال گذشته حدود ٣٠٠میلیون افغانی افزایش یافته است.

به گفتۀ وی، این آمریت از دو معدن ذغال ولسوالی دره صوف بالا، در نُه ماه اول سال گذشته 493 میلیون افغانی به دست آورده بود، که این رقم در نُه ماه اول سال روان، به 791 میلیون افغانی صعود کرده است.

افغانستان درسال جارى ١٥٠ ميليون دالر از درک معادن بدست خواهد آورد

کابل (پژواک ٢٦سرطان ٩٠): وزير معادن مى گويد که در سال جارى ، افغانستان ازدرک معادن ١٥٠ ميليون دالر را بدست خواهد آورد و اين سطح تا ١٥ سال آينده به   ٣،٥  ميليارد دالر  بلند خواهد رفت.

وحيد الله شهرانى وزير معادن  که امروز در جلسه عمومى استماعيه ولسى جرگه صحبت مى نمود، افزود که افغانستان از راه معادن درسال  ١٣٨٨ ، ١٤ ميليون دالر ودرسال گذشته ٨٤ ميليون دالر عايد داشت.

براساس معلومات وى،عايد  افغانستان ازطريق معادن پنج سال بعد به يک اعشاريه پنج ميليارد دالر بلند خواهد رفت.

Pages

Give us a call on +93 20 220 1814