قراردادهاى معادن افغانستان

۱- قرارداد اکتشاف و استخراج مس عينک ولايت لوگر، با کمپنی چینائی (MCC-JCL) - انگلیسی

 

۲ - قرارداد اکتشاف و تقسيم توليد هايدروکاربن ها، حوزه آمو دريا با کنسرسیوم(CNPCI/Watan) - دری

 

۳- قرارداد پروژه طلا قره ذغن ولايت بغلان، با کمپنی افغان کرستان نچرل ریسورسز (AKNR) - دری

 

۴- قرارداد فابریکه سمنت هرات، با شرکت پیشگامان صنعت مجد (MIP) - دری

 

۵ – قرارداد به اجاره سپردن فابریکات سمنت غوری نمبر یک و دو در ولايت بغلان، با افغان انوستمنت کمپنی (AIC) - دری

 

 ۶- قرارداد پروژه اکتشاف و انکشاف طلای نورابه و سمتی ولایت تخار، با کمپنی ویست لند جنرال تریدنگ (WLGT) - دری

 

۷-  ضمایم قرارداد اکتشاف و تقسيم توليد هايدروکاربن ها، حوزه آمو دريا با کنسرسیوم(CNPCI/Watan) - دری

  

۸- قرارداد معدنکاری پروژه سنگ لاجورد بدخشان، با شرکت معادن لاجوردين( LMC) - دری

 

۹- قرارداد معدنکاری پروژه فلورايت باخوت ولسوالی نيش ولایت کندهار، با شرکت امانيه مايننگ ( AMC) - دری

 

۱۰- قرارداد پروژه کرومایت بادام ولسوالی نرخ ولایت ميدان وردگ، با کمپنی میتال مايننگ (UK) - دری

 

۱۱- قرارداد به اجاره سپردن معادن کرومایت ولایت خوست،  با کمپنی گنج حضور (GHC) - دری

 

۱۲ - قرارداد به اجاره سپردن معدن ذغال سنگ کرکر- دودکش ولايت بغلان، با شرکت افغان انوستمنت کمپنی (AIC) - دری

 

۱۳ - قرارداد به اجاره سپردن ظواهرمعدنی ذغال سنگ الوگک ولسوالی اندراب ولايت بغلان، با شرکت برادران مهمند شمال لمتد (SHMBCo) - دری

 

۱۴ - قرارداد به اجاره سپردن ظواهرمعدنی ذغال سنگ سرآسياب ولسوالی دوآب ولايت سمنگان، با شرکت ميثاق شرق لمتد (MSL) - دری

 

۱۵ - قرارداد به اجاره سپردن ظواهرمعدنی ذغال سنگ راشک قوبی ولسوالی دره صوف ولايت سمنگان، با شرکت معدنکاران (MKC) - دری

 

۱۶ – قرارداد معدنکاری پروژه ظواهرمعدنی ذغال سنگ ساحه معلومه ولسوالی کرخ ولايت هرات، با کمپنی آريا پوپل (APC) - دری

 

۱۷ - قرارداد به اجاره سپردن ظواهرمعدنی ذغال سنگ سبزک هرات مسجد چوبی، با شرکت خوشک برادران (KBL) - دری

 

۱۸ - قرارداد به اجاره سپردن ظواهرمعدنی ذغال سنگ ده ايمان ولسوالی سيغان ولايت باميان، با شرکت ساختمانی اسلمی لمتد (ACC) - دری

 

۱۹ - قرارداد به اجاره سپردن ظواهرمعدنی ذغال سنگ قرونه ولسوالی سيغان ولايت باميان، با شرکت معدنکاران (MKC) - دری

 

۲۰- قرارداد معدنکاری نمک کلفگان ولسوالی کلفگان ولایت تخار، با شرکت ويستکو (Westco ) – دری

 

۲۱- قرارداد معدنکاری نمک تاقچه خانه ولسوالی نمک آب ولایت تخار، با شرکت ويستکو (Westco ) – دری

 

۲۲- قرارداد قسمتی از ذخایر سنگ گرانیت ولسوالی جرم ولایت هرات بدخشان، با شرکت بدخشان ماربل و گرانیت (BMG ) – دری

 

۲۳- قرارداد خوش خرید سنگ رخام ساحه سوردک ولسوالی دیشوى ولایت هلمند، با شرکت استخراج معادن عارف سروری(ASEM ) - دری

 

۲۴- قرارداد بلاک استخراجی ریگ و جغل ساحه تره خیل ولسوالی ده سبز ولایت کابل، با شرکت ساختمانی آریانا سازه (ASCC) - دری

 

۲۵- قرارداد قسمتی از ذخایر سنگ تعمیراتی ساحه تره خیل ولسوالی ده سبز، با شرکت ساختمانی سندریلا (CCC ) – دری

 

۲۶- قرارداد بلاک استخراجی نمبر (1) سنگ مرمر ساحه حوتقول ولسوالی جاغوری ولایت غزنی، با شرکت ساختمانی مهتاب مصطفی (MMC ) - دری

 

۲۷- قرارداد قسمتی از ذخایر سنگ گچ ساحه چشمه ماموراسپرکوه ولسوالی پلخمری ولایت بغلان، با شرکت تجارتی مسعود آریایی (ASOOD) - دری

 

Give us a call on +93 20 220 1814