معرفی وزير معادن و پطروليم (محمد اکبر بارکزی)

محمداکبر بارکزى فرزند غلام حيدرخان و در سال ١٣٣٩ خورشيدى در ولايت بغلان به دنيا آمده است. موصوف تعليمات ابتدايى و ثانوى خود را در بغلان تکميل نموده است و از اکادمى پوليس به درجه لسانس فارغ گرديده است. بارکزى، در اوايل ماه عقرب سال ١٣٩٢ خورشيدى به اساس فرمان رييس جمهور، به حيث وزارت معادن و پطروليم تعيين شد و از ولسى جرگه راى اعتماد گرفت.

قبل از وى، وحيدالله شهرانى به حيث وزير معادن ايفاى وظيفه ميکرد؛ اما به هدف رقابت در انتخابات رياست جمهورى آينده، از سمتش استعفا داد. بارکزى، در بخش معادن از تجربۀ يک ساله برخوردار است و قبل از اين، به حيث معاون وزارت فوايدعامه، ايفاى وظيفه ميکرد. بارکزى علاوه بر آن، به حيث معاون وزارت آب و برق و والى بغلان و غزنى نيز ايفاى وظيفه کرده است.

موصوف، همچنان  به حزب اسلامى حکمتيار منسوب است.

Give us a call on +93 20 220 1814