Interviews

"در بیست سال نتوانستم برایم سرپناه بسازم"

پلخمری (پژواک،١٩حوت٩٢): این، گفته های کارگری است که بیش از بیست سال می شوددر فابریکۀ سمنت غوری کار میکند؛ اما در این مدت کمترين تغییرى در سطح زندگی اش نیامده است.

محمد کریم در یک مصاحبۀ اختصاصی، به آژانس خبری پژواک گفت که وی صاحب شش فرزند شامل سه دختر و سه پسر میباشد، که دو دخترش بزرگتر از پسرانش است.

وىافزود که بیست سال می شود در فابریکۀسمنت غوری کار میکند؛ اما تا هنوز یک سرپناه نتوانسته برای خود بسازد، در خانه کرایی زندگی میکند و ماهانه مبلغ ۲۵۰۰ افغانی کرایه میدهد.

این کارگر،افزود که بسیار در یک وضعیت دشوار زندگی می کند، ماهانه هشت هزار افغانى معاش میگرد و در شرایط کنونی، زندگی کردن با هشت هزار افغانی بسیار مشکل است.

 به گفته وی؛ چارۀ دیگر جز این ندارد، همه روزه بدون اینکه چای بخورد، از خانه بیرون می شود و به سوی کار میرود.

وى گفت: "فرزندانم همیشه از من میخواهند که برای شان لباس نو، قلم، کاغد، کتابچه ولباس مکتب بخرم؛ اما من همیش آنان را فریب داده امروز و فردا می کنم."

این کارگر فابریکۀ سمنت غوری افزود که هر روز بعد از رخصتی، از کار ناوقت ها خانه میرود تا اولادهايش از او چیزی نخواهند.

وی اظهار داشت که در زمستان، مشکلات آنان دو چند می شود؛ بخاطریکه فابریکه فروشات ندارد و معاش در وقت معین آن پرداخت نمی شود، حتا دراکثر زمستان ها بخاطر خریداری زغال سنگ و البسۀ زمستانی قرضدار می شود.

این کارگر، روزانه ساعت ۸ به فابریکه سمنت غوری می رود و تا ساعت چهار دیگر آنجا کار می کند.

کریم گفت که کاروی با کارگران دیگر متفاوت است؛ از کارخود راضی است، فقط دولت یکخانه برایش بدهد تااز کرایه بی غم شود؛ دیگر مشکلاتش با دادن خانه، تا اندازه اى حل می شود.

وى افزود: زمانیکه این معدن به سکتور خصوصی واگذار شد، کارگران همۀ شان خوشحال بودند که امتیازات شان زیاد می شود؛ اما هیچ نوع تغییرات در زندگی آنان نیامد و نسبت به گذشته، فعلاً وضعیت زندگی کارگران خرابتر است.

کریم علاوه کرد کهاکثر کارگران معادن،بخاطر پیدا کردن يک لقمه نان حلال، هر نوع درد ورنج را متحمل می شوند و گاهی به سختی کار هم  می کنند، منت هر کس و ناکس را میبرند.

به قول موصوف، حتا بعضی اوقات کارگران بدون علت، از وظیفه توسط کارفرمایان اخراج می شوند.

وی خاطرنشان ساخت: با وصف اینکهیک کارگر با تجربه است و بیش از بیست سال می شود که در این بخش کار می کند؛ اما مطمئن نیست که فردا او را اخراج کرده و یک شخص واسطه دار را به جای وی مقرر ننمایند؛ هیچ نوع تضمین ازوظیفۀ آینده اش ندارد وحتا تقاعدهم نخواهد داشت؛ چون شرکت سمنت غوری خصوصی شده است.

 حبيب الرحمن شيرزی

 

 

 

 

 

Give us a call on +93 20 220 1814