Article

آموزش کارگران معادن سطح توليد را ارتقا و تلفات انسانى را کاهش ميدهد

کابل (پژواک، ٩جدی٩٣): کارشناسان و جيولوجيستان، نبود افراد مسلکى در معادن کشور را خلاى جدى دانسته، روى برنامه های آموزشی برای کارگران معادن، تاکيد ميدارند.

 این کارشناسان، از عدم نظارت دقیق وزارت معادن و پطرولیم شاکى بوده به اين باوراند که افغانستان زمانى ميتواند متکی به درآمدهای معادن گردد که اين وزارت ریفورم جدی را دراین عرصه به وجود بیاورد.

دکتور ابراهیم جعفری جیولوجیست و استاد پوهنتون کابل، به آژانس خبری پژواک گفته  که شرکت هاى قراردادی معادن، قبل از آغاز کار مکلف اند برای کارمندان تازه استخدام، باتوجه به کيفيت کارى خود درهمکارى و نظارت وزارت معادن و پطرولیم، برنامه آموزشی ایجاد نمایند.

دکتور جعفری افزود: "مهمترین برنامۀ آموزشی، درقسمت حفظ الصحه وحفظ جان کارگران می باشد تا ازآن طریق بتوانند سلامتی جان خود را حفظ نمایند."

جعفری علاوه کرد که اکثرکارگران معادن، افراد کم سواد اند؛ اگرآموزش داده نشوند، نمی توانند به شکل درست کاراستخراج معادن را به پیش ببرند.

این جیولوجيست ازبرخى شرکت های خصوصی انتقاد نمود که بخاطر هزينۀ گزاف برنامه هاى آموزشى؛ از برگزارى آن ابا می ورزند.

جعفری گفت که وزارت معادن وپطرولیم،بايد حين عقد قرارداد معدنکاری با شرکت ها، به این مسایل توجه جدى نمايد.

موصوف اظهارنگرانى کرد که به دلیل نبود برنامه های آموزشی؛ مرگ های خاموش، ایجاد مریضی های مختلف مثل سرطان ریه، سرطان جلد و روماتیزم، طى سالیان اخیر در کارگران معادن به صورت چشمگیر افزایش یافته است.

جعفری علاوه کرد: (اگرکارگران آموزش ببینند، سطح دانش و بازدهی  آنها بالا میرود و حوادث کاهش مى يابد.)

این کارشناس مسایل معادن، برخلاف تصور برخی مالکین شرکت ها به این نظر است که کاهش حوادث طبیعی باعث کاهش سکتگی در کار و بازدهی بالا، منجر به تولید بالا می گردد و در هردو صورت گفته  ميشود که آموزش، سرمایه است نه مصرف بیجا.

ازسوى ديگر جعفری، استفادۀ غیرمعیاری وغیرمسلکی از معادن را که توسط کارگران غيرمسلکى (آموزش نادیده) صورت می گیرد، باعث از بین رفتن منابع خواند.

وى به گونه مثال افزود: "اگر از یک معدن ٩٩ یا ١٠٠% بهره برداری صورت گیرد، در صورت استخدام کارگران غيرمسلکى، امکان دارد از ده درصد آن استفاده صورت گیرد و ٩٠% متباقی تخریب می شود. "

همچنان خوژمن علومی معین خدمات شاروالی کابل و کارشناس امورجیولوجی و معادن، با ذکر اينکه استخراج معدن یک پروسه فنی ومسلکی است، گفت که بايد استخراج توسط اشخاص مسلکی صورت گيرد .

علومی به اين باور است که  اشخاص مسلکی درکشوروجود دارند؛ اما به دلیل نا امنی نمی توانند به کارهای شان بپردازند و معادن را به شکل فنى استخراج کنند.

به اعتقاد موصوف، افراد مسلکی قبل ازکندنکارى؛ خصوصیت کار، نوعیت معدن، مقاومت معدن را شناسایی  و بعدا به بهره برداری آغاز مينمايند.

وی پذيرفت درصورتى که کارگران معادن، آموزش نبينند برعلاوۀ  اينکه ميزان تلفات کارگران افزايش مى يابد، سبب تضعيف پروسۀ استخراج معادن نيز می گردد.

معین خدمات شاروالی کابل گفت به دليل اينکه زورمندان توسط افراد غيرمسلکى يکتعداد معادن را استخراج ميکنند؛ نظارت در برخى موارد، از توان وزارت معادن و پطروليم خارج ميباشد.

درعين حال، سرمحقق دکتورنجم الدین ترین معاون اکادمی علوم افغانستان و متخصص جیولوجی و معادن گفت مهمترین مشکل که باعث ازبین رفتن منابع طبیعی یک کشور می گردد، موجودیت اشخاص غیرمسلکی و غیرآموزش دیده در استخراج معادن آن کشور است.  

وی ایجاد برنامه های آموزشی را يک ضرورت اساسى برای کارگران معادن تلقى نموده ميگويد که وزارت معادن به همکاری مالی شرکت های برنده قرارداد، بايد به اين موضوع توجه جدى نمايد.

وى افزود که افراد مسلکی، به دلیل خواست های زياد شان ازسوى شرکت ها استخدام نمی شوند و برعکس افراد غيرمسلکى که حاضراند با مزد کم کارکنند، جذب مى شوند که اين کار پروسۀ استخراج معدن را با رکود مواجه ميسازد.

اما شماری ازشرکت های قراردادی، با رد این گفته ها می گویند که وزارت معادن و پطرولیم، در برگزارى برنامه های آموزشی براى گارگران معادن و درعرصۀ استخدم اشخاص مسلکی، با آنها هیچ همکاری نمی کند.

خان افضل رئیس شرکت "الافضل" تولید کننده سنگ مرمر، به پژواک گفت که شرکت ها اگر یک کارگر جديد  را به کار می گمارند؛ در کنار آن یک فرد مسلکی را نیز استخدام می کنند تا اشخاص تازه وارد مهارت هاى کارى را از شخص مسلکی بياموزند.

وی با بيان اينکه در وجود افراد مسلکى و آموزش ديده، ميزان توليد بلند ميرود؛ اما موجوديت افراد غيرمسلکى که ازظرفيت کارى خوب برخوردار نمى باشد؛ نه تنها سطح توليد را کاهش ميدهد، بلکه پروسه استخراج  رابه رکود مواجه مينمايد.

افضلی گفت که براى ايجاد يک مرکز آموزشى ويژه براى کارگران معادن چند مرتبه به وزارت معادن وپطروليم پيشنهاد کرده اند اما اين وزارت تاکنون درفراهم سازی زمینه آموزش مسلکی کارگران، با شرکت آنها هیچ نوع همکاری نکرده است.

این سرمایه گذارافغان هشدارمی دهد که اگرسيستم آموزشى کارگران معادن به همین شکل ادامه يابد؛ سطح تولیدات روزبه روز کم شده، باعث رکود روزافزون دراقتصاد افغانستان می گردد.

درهمین حال محمدرضا خوشک وطندوست مسوول شرکت معدنکاری "برادران خوشک" که قرارداد معدن زغال سنگ ولسوالی کرخ ولایت هرات را دراختیار دارد، گفت به اساس قراردادی که با وزارت معدن و پطرولیم عقد کرده اند، بودجۀ مشخصى براى آموزش کارگران توسط متخصصين خارجى  اختصاص داده اند .

وی افزود: "اشخاصی را که استخدام می کنیم، حداقل پنج سال تجربه کاری باید داشته باشند و یا افرادى تازه  کار، تا زمانی که آموزش داده نشوند؛ اجازه کار در معادن را ندارند."

وى به گونه مثال از يکتعداد آموزگاران دربخش برمه کاری که ازکشورهای، ترکیه، ایران، هند و چین استخدام شده اند، یاد کرد وگفت: "پنج سال قبل چنين برنامه ها درافغاستان وجود نداشت؛ اما با عملى شدن این روش، کارگران افغان قادرميشوند که به شکل معيارى به استخراج و برمه کاری معادن بپردازند."

همچنان "شایق رُمانی" سرپرست ریاست منابع بشری وزارت معادن و پطرولیم گفت که کارگران معادن، قبل از اکتشاف تا بسته بندی که یک بخش عمدۀ آنرا ارتقای ظرفیت یا ایجاد برنامه آموزشی تشکیل میدهد، به آموزش نیاز دارند.

رمانی به آژانس خبری پژواک گفت زمانیکه یک شرکت به کارآغازمی کند، ریاست تفتیش این وزارت کارآنها را درچند بُعدارزیابی می نمايد، که شامل استخدام وعدم استخدام کارمندان مسلکی وغیرمسلکی، چگونگی استخراج معادن توسط شرکتهای قراردادی و ارزیابی استخراج معیاری وغیرمعیاری و خودسر ميباشد.

وی افزود که اين وزارت درسال روان به همکاری مالی مؤسسه "مایداس"، برای کارگران معادن  برنامه های آموزشی را در ولایت های بدخشا  و بامیان به راه انداخته است.

اما موصوف در مورد اینکه در این دو ولایت، چه تعداد کارگران را آموزش داده اند؟ چیزی نگفت.

سرپرست ریاست منابع بشری وزارت معادن وپطرولیم گفت که در سال روان، در٢٤ ولايت کشور برنامه هاى آموزشى را براى کارگران معادن راه اندازى نموده اند.

اما وی افزود که به دلیل مشکلات امنيتى، نمى توانند چنين برنامه هاى آموزشى را در ولايات کندهار، کندز، هلمند، خوست  و برخی ولایات دیگر راه اندازى نمايند.

بربنياد معلومات منبع، درهر زون دو برنامۀ آموزشی دایر می گردد که شامل بخش هاى اکتشاف تا بسته بندی، حفظ الصحه کارمندان، چگونگی استخراج معیاری ومسلکی معادن و معیارهای جهانی استخراج معادن می باشد.

رمانی با بيان اينکه وزارت معادن  وپطروليم، بودجه مشخصی دربخش آموزش کارگران در اختيار ندارد ونمى تواند شرکت ها را به تدویربرنامه آموزشی مکلف سازد، افزود که شرکت ها بايد به  اساس قرارداد عمل کنند.

او گفت که اين وزارت تصمیم دارد در سال آینده، مديريت هاى آموزشى را درچوکات تشکیلات ریاست معادن ولايات ايجاد کند.

سرپرست ریاست منابع بشری وزارت معادن و پطرولیم، اظهاراميدوارى کرد که شرکت ها ميتوانند از طريق اين مديريت ها، برنامه آموزشی برای کارگران معادن را، راه اندازى کند و به این ترتیب، اقتصاد مالیاتی افغانستان نیز بلند برود.

 

جهت دسترسی به خبرهای تازه ، فیچر ها ، مصاحبه ها ، ویدیوها و تصاویر مبایل اپلکیشن آژانس خبري پژواک را دانلود نمایید.

Give us a call on +93 20 220 1814