Article

اتاق تجارت بر بيطرفى در معضلۀ موجود ميان شرکتهاى نفتى تاکيد کرد

کابل (پژواک، ١٠ سنبله ٩٢): اتاق تجارت و صنايع افغانستان، ضمن تاکيد بر بيطرفى اتاق در معضله ايجاد شده ميان شرکت هاى نفتى، از رسانه ها مى خواهد تا با تحريف سخنان هيئت رهبرى اتاق، اين اداره را طرف واقع نکنند. 

به تاريخ اول سنبله سال روان، برخى شرکت هاى توريد کنندۀ نفت، طى کنفرانس خبرى در اتاق تجارت و صنايع، ادعا نمودند که شرکت "غضنفر گروپ"، يک مقدار تيل بى کيفيت را جهت تصفيه وارد کشور نموده که از يک جانب باعث آلودگى محيط زيست مى گردد و از جانب ديگر، به اين شرکت ها نيز صدمۀ اقتصادى وارد مى کند.   

درخبرنامه مطبوعاتى اتاق تجارت و صنايع که امروز (١٠ سنبله) به رسانه ها فرستاده شده، آمده است که به تعقيب ادعاى شرکت هاى وارد کننده تيل عليه شرکت غضنفر، اتاق تجارت و صنايع به خاطر حل معضل ايجاد شده، روز اول سنبله کنفرانس مطبوعاتى را در اتاق تجارت داير نمود و ضمن اظهار بى طرفى اتاق در قبال اين قضيه، خواهان بررسى اين مسئله از سوى حکومت گرديد.  

منبع نوشته است که برخى رسانه هاى خبرى، طورى که موضع اتاق تجارت و صنايع از طريق اعلاميه مطبوعاتى و کنفرانس خبرى آن به نشر رسيده بود، سخنرانى هاى اعضاى هيئت رهبرى اتاق را انعکاس نداده اند و با قطع بعضى از قسمت هاى سخنرانى ها، باعث ايجاد سوءتفاهم براى مردم مبنى برجانبدارى اتاق از طرف هاى دعوا گرديده است.

منبع بدون گرفتن نام رسانه ها، در خبرنامه افزوده است: "بدتر از آن سخنان هيئت رهبرى اتاق که در بعضى از کنفرانس هاى خبرى ديگر اظهار داشته اند، از سوى بعضى از اين تلويزيون ها به شکل اعلان تجارتى و تبليغاتى، به نفع يکى از شرکت هاى طرف دعوا متواتر نشر مى گردد، که اين عمل شان مغاير پرنسيپ هاى رسانه يى و قانون رسانه هاى کشور مى باشد."

منبع نوشته است که اتاق، خواهان پايان يافتن هرچه عاجلتر اين قضيه مى باشد؛ زيرا طولانى شدن اين مسئله  ضمن اينکه باعث تشديد اختلاف ميان جامعه تجارى خواهد گرديد، باعث بلند رفتن قيمت نفت در کشور نيز مى شود.

اتاق تجارت نوشته است: "آرزو منديم تا رسانه هاى محترم درهمچو مسايل ملى و حياتى نيز بيطرفى کامل شان را حفظ و مطابق قوانين نافذه کشور منجمله قانون رسانه ها، از تحريف سخنان و اظهارات جلوگيرى و به هدف جالب ساختن اطلاعات و نشرات شان، باعث ايجاد تشويش و نگرانى مردم نگردند." 

قابل ذکر است که ادارۀ امور و دارالانشای شورای وزیران، به تاريخ ٥ اسد خبر داد که تورید هر نوع مواد نفتی خام توسط شرکت غضنفرگروپ از خارج کشور، الی بررسی نهایی قضیه ممنوع می ‌باشد.

از سوى ديگر، حکومت به تاريخ ٥ اسد حکم کنترول و مراقبت از مواد خام و نیمه‌خام موادنفتی غضنفر گروپ در بندر حیرتان را نيز صادر نمود.

به اساس معلومات اداره امور و دارالانشای شورای وزیران، هیئت يادشده موظف است مقدار تورید موادخام نفتی توسط غضنفرگروپ و ظرفیت تولیدی دستگاه تصفیه شرکت مذکور به صورت ماهوار و سالانه را بررسی نموده، توانایی دستگاه‌های تصفیۀ شرکت در جداسازی عناصر مضر صحت که باعث آلود‌گی محیط زیست می‌گردد را، تثبیت نماید.

منبع علاوه کرده است که هيئت موظف، بايد شرایط و میکانیزم تصفیۀ نفت خام و فنی و مسلکی بودن افراد موظف در آن را به صورت همه‌ جانبه بررسی و تثبیت نموده، یافته‌های خود را طی پانزده روز به مقام ریاست جمهوری ارائه نماید.

غضنفر گروپ، يک سال قبل تصفيه خانۀ موادنفتی را در شهرک صنعتی حيرتان تاسيس نموده است.

 اتاق تجارت گفته است که شرکت غضنفر، براى توريد موادخام مورد ضرورت آن، طى چندين درخواستى از طريق وزارت تجارت و صنايع به کميته اقتصادى شوراى وزيران و سپس به شوراى وزيران، خواهان توريد ١٠ هزار تن تيل مختلف النوع از قبيل نفت خام، گاز کاندنسات، کامبوزيت، پطرول خام و ديزل نيمه خام از ترکمنستان جهت تصفيه، دراين تصفيه خانه شده است.

اين درخواست غضنفرگروپ، مورد تصويب کميتۀ اقتصادی شورای وزيران و همچنان شورای وزيران قرار گرفته بود.

جهت دسترسی به خبرهای تازه ، فیچر ها ، مصاحبه ها ، ویدیوها و تصاویر مبایل اپلکیشن آژانس خبري پژواک را دانلود نمایید.

Give us a call on +93 20 220 1814