Article

تاجران نيمروز خواهان محصول تيل بى کيفيت شان هستند

Category: 

زرنج (پژواک،٢٧جدى٩٣): تاجران افغان ميگويند که بيش از١٥٠ تانکر تيل در سرحد ولايت نيمروز و ايران، متوقف بوده و آنان  ازاين بابت سخت متضرر شده اند.

اما مسوولان گمرک نيمروز، علت محصول نشدن اين تيل را کيفيت پايين آن مى دانند.

به گفتۀ تاجران، دولت تاآخرسال ٢٠١٤ميلادى وقت داده بود که ميتوانند تيل ديزل(٠٥) را که کيفيت پايين دارد، واردنمايند؛ اما آنها به علت مشکلاتى نتوانستند که تيل را دروقت معين وارد کنند؛ ازهمينرو محموله هاى تيل آنها محصول نمى گردد.

محمد عوض یکتن از تجار مواد نفتی نیمروز، به آژانس خبرى پژواک گفت که آنها تيل را به تاريخ ٢٤ ماه دوازدهم سال ٢٠١٤ از ايران بارگيرى نموده و قرار بود که در ظرف سه روز، به نيمروز انتقال داده شود؛ اما رانندگان ايرانى محموله هاى تيل را در اوايل سال ٢٠١٥ به نيمروز انتقال دادند و اين زمانى بوده که ضرب الاجل دولت در مورد توريد تيل، پايان يافته بود.

وى افزود که اکنون حدود ١٠٠ تانکر در آن سوى سرحد و بيش از ٥٠ تانکر در گمرک نيمروز متوقف است و گمرک آنرا محصول نمى کند.

محمد نذیر یکتن از تاجران ديگر مواد نفتى گفت: "ميليون ها افغانى ما دراين تانکرهاى تيل بند است و اگر تيل هاى ما محصول نشود، شديداً متضرر مى شويم."

اين تاجرافزود که علاوه بر آن، رانندگان ایرانی که تانکرهای تیل موبوط شان است، هرشب یکصد دالر از آنها مى گيرند.

تاجران مى گويند که اين بار، دولت اجازه بدهد که مواد نفتى شان محصول شود و آنها در آينده چنين تيلى را وارد نمى کنند.

اما محمد ویس سلطانی رییس گمرک نیمروز گفت که بر اساس مصوبه شورای وزیران، توريد تیل (٠٥) به علتى که کیفیت آن خراب است، سر از آغاز سال ٢٠١٥ ميلادى منع قرار گرفته و تاجران مجبوراند که آنرا دوباره به ايران انتقال بدهند.

وى افزود که استفاده از اين نوع تيل، ماشين های وسایط را ازبین می برد و برای محیط زیست نیز مضر است.

رییس گمرک نيمروز علاوه نمود که توقف این تانکرها، بر عواید گمرک نیر تاثیر داشته و عواید گمرک به نصف رسيده است.

سلطانی گفت که قبلاً عوايد گمرک که شامل محصول پنجاه درصد تيل ديزل بود، روزانه به ٣٠ ميلیون افغانی بالغ مى شد؛ اما اکنون به ١٥ ميلیون رسیده است.

عوايد سال مالى١٣٩٣ گمرک نيمروز، شش ميليارد و ٥٠٠ ميليون افغانى و عوايد سال گذشتۀ مالى پنج ميلياردو ٥٠٠ ميليون افغانى خوانده شده است، که ١٥ تا ١٦ درصد عوايد گمركات كشور را تشکيل ميدهد.

نيمروز، با ايران سرحد داشته واز طريق پل ابريشم، مواد نفتى واموال تجارتى ازقبيل وسايل الکترونيکى، پرزه جات موتر، رخت، مواد خوراكى، مواد شوينده، کود کيمياوى، گچ، سمنت، آهن گادر، لبنيات و مواد ساختمانى وارد ميگردد.

جهت دسترسی به خبرهای تازه ، فیچر ها ، مصاحبه ها ، ویدیوها و تصاویر مبایل اپلکیشن آژانس خبري پژواک را دانلود نمایید.

Give us a call on +93 20 220 1814