Article

تفاهمنامۀ گاز ايران و پاکستان شايد جلو "تاپى" را بگيرد

Category: 

کابل (پژواک، ٢٩ حوت٩١): برخى کارشناسان سياسى افغان مى گويند که تطبيق پايپ لاين گاز بين ايران و پاکستان مشکل است؛ اما اگر تطبيق شود، امکان دارد که جلو پروژۀ "تاپى" را بگيرد.

ايران و پاکستان، به تاريخ ٢١ ماه جارى موافقه نموده اند که پايپ لاين انتقال گاز مايع را، از ايران به پاکستان تمديد نمايند.

اين درحالى است که قرار بود گاز ازبکستان، از طريق افغانستان به پاکستان و بعداً به هندوستان انتقال يابد.

تاپى، پروژۀ تمديد پايپ لاين گاز ترکمنستان از طريق افغانستان به پاکستان و هند است، که مذاکره بر سر عملى کردن آن، از ده سال به اين طرف جريان دارد.

اين پايپ لاين، تقريباً ١٧ کيلومتر طول دارد که نزديک به هفت ونيم کيلومتر آن، از خاک افغانستان ميگذرد و با تطبيق اين پروژه، به افغانستان همه ساله حدود چهارصد ميليون دالر مفاد ميرسد.

اين پروژه، بايد مطابق توافق کشورهاى شامل پروژۀ تاپى، در سال ٢٠١٢ميلادى آغاز و در جريان دو سال به اتمام مى رسيد.

اما به نظر آگاهان امور، توافقنامۀ اخير بين پاکستان و ايران در مورد گاز، اين اميد را تاحد زيادى از بين برده است.

شمارى از آگاهان سياسى، امروز توسط نهاد فکرى محمود طرزى در کابل دعوت شده بودند؛ تا تطبيق امکانات پروژۀ گاز از ايران به پاکستان و پروژۀ تاپى را مورد بحث قرار دهند.

غلام جيلانى ځواک آگاه امورسياسى گفت که توافقنامۀ انتقال گاز از ايران به پاکستان، از يک طرف با مخالفت شديد امريکا، و از سوى ديگر در داخل پاکستان با مخالفت شديد بلوچان روبه رو خواهد شد.

به باور وى، از اينکه امريکا بعد از خروج ازافغانستان در سال ٢٠١٤ ضرورت دارد تا وسايل نظامى خود را از طريق خاک پاکستان انتقال بدهد؛ تا آن زمان عکس العمل امريکا در مقابل پاکستان شديد نخواهد بود.

ايالات متحده، در اين مورد نگرانى عميق خود را ابراز کرده و گفته است که اين پروژه، به ايران فرصت ميدهد که گاز خود را در سطح وسيع بفروشد و اين،  ميتواند به تلاش هاى اتومى ايران کمک نمايد.

  تعزيرات بين المللى اقتصادى، به اثر فعاليت هاى اتومى برايران وارد شده که به باور جيلانى، رفت و آمد پاکستان با همچو يک کشور، امريکا را مجبور خواهد کرد که بعضى تعزيرات را بر پاکستان نيز وضع نمايد.

جيلانى افزود که اين پايپ لاين گاز، از ايالت بلوچستان پاکستان عبور مى کند که ملت خواهان بلوچ، در مقابل آن ايستاده خواهند شد.

بلوچان در پاکستان مدعى اند که حقوق سياسى آنها، از سوى حکومت مرکزى زېرپا شده و مردم اين منطقۀ غنى از ذخيره هاى طبيعى، از لحاظ اقتصادى عقب مانده اند.

وى گفت که اگر پاکستان، نياز انرژى خود از طريق ايران را رفع کند، شايد که پروژۀ تاپى تطبيق نشود.

اما عبداللطيف نظرى آگاه امور سياسى گفت که ايران و پاکستان، از سابق با تطبيق پروژۀ تاپى مخالف بوده اند و با توافق تمديد گاز بين خود، تا حدى بيشتر توانستند که امکان تطبيق پروژه تاپى را از بين ببرند.

به باور نظرى، اگر پاکستان نياز گاز خود از ايران را رفع کند، به طور يک جانبه بدون کدام ضرورت، سياست هاى خود در افغانستان را تعقيب مى کند.

وى افزود اگر پاکستان گاز را از طريق پروژۀ تاپى به دست مى آورد، پس در اين صورت مجبور مى شد که در بخش امنيت، با افغانستان همکارى نمايد.

به گفتۀ نظرى؛ پاکستان با اين کار ازاحتياج افغانستان خلاص ميشود و از سوى ديگر، ميخواهد که رقيب خود کشور هند را که آن نيز مثل پاکستان به انرژى نياز دارد، در مانده کند.

نظرى گفت شايد که موافقۀ گاز براى اين باشد تا پى پلز پارتى که حزب حاکم پاکستان است، در انتخابات آينده راى مردم را از آن خود نمايد، که گويا براى منافع ملى پرواى امريکا را ندارد.

آژانس پژواک در مورد اين پروژه با مسوولين مختلف وزارت معادن تماس گرفت؛ اما در مورد چيزى نگفت.

اما انوارالحق احدى وزير تجارت و صنايع، در مورد اين پروژه دو روز قبل به رسانه ها گفته بود: بايد ديد که اين پروژۀ جديد و پروژۀ تاپى، با هم رقابت کرده ميتوانند و تقاضا در آسياى جنوبى به قدرى هست که نياز به تطبيق هردو پروژه موجود باشد!

 به گفتۀ احدى؛ اگر هردو پروژه با هم رقيب باشند، پس اين پروژۀ جديد گاز، حتماً تاثيرات منفى بر پروژۀ تاپى خواهد گذاشت.

در اوايل هفتۀ جارى، ايران و پاکستان، تمديد پايپ لاين گاز از ايران به پاکستان رآغاز کرده و اين پروژه، حدود هفت ميليارد  دالر هزينه دارد.

جهت دسترسی به خبرهای تازه ، فیچر ها ، مصاحبه ها ، ویدیوها و تصاویر مبایل اپلکیشن آژانس خبري پژواک را دانلود نمایید.

Give us a call on +93 20 220 1814