Article

تلاش مى شود که نقش زنان در سکتور معادن افغانستان افزايش يابد

Category: 

کابل (پژواک، ۱۳سرطان ۹۸): وزارت معادن و پترولیم، ضمن تاکید بر نقش زنان درارتقاى سکتور استخراج معادن از ماهیت نمادین به مشارکت واقعی، فعال و کیفی می گوید که حضور زنان در این سکتور، شفافیت و حسابدهی را بیشتر می سازد.

نرگس نهان سرپرست وزير معادن و پتروليم کشور به آژانس خبرى پژواک گفت مى گويد که در آينده نزديک نقش زنان در بخش معادن از ماهیت نمادین به مشارکت واقعی، فعال و کیفی تغيير خواهد کرد.

او مى افزايد:«ما بايد دست کم سى درصد کارمندان زن را در وزارت معادن و اداره هاى ولايتى خود داشته باشيم.»

همچنان عبدالقدیر مطفی سخنگوی وزارت معادن مى گويد که اين وزارت، متعهد به ایجاد یک محیط سازنده برای توسعه مسئولانه و متعادل بخش معادن افغانستان است که تمامی شهروندان کشور؛ شامل زنان و مردان از آن یک سان مستفید شوند.

به اساس معلومات وى، در حال حاضر بيش از يازده درصد کارمندان این وزارت را زنان تشکیل می دهند؛ اما رهبری وزارت معادن در تلاش است که تا آخر سال روان، اين رقم به حدود ١٨ درصد و تا دو-سه سال آينده، دست کم به سى درصد بالا رود.

او گفت که در حال حاضر، ده ها پست این وزارت به اعلان رفته و قرار است که در بيشتر اين پست ها زنان استخدام شود.

او افزود که افزایش حضور زنان در این سکتور، در کنار تطبیق پلان عملیاتی ملی برای زنان در افغانستان، شفافیت و حسابدهی را نیز بيشتر مى سازد؛ زيرا تجارب نشان داده است که زنان بيشتر در فساد دخيل نمى باشند.

پلان کاری ملی برای زنان افغانستان (NAPWA) مجموعه تعهدات ستراتیژیک حکومت افغانستان در قبال تغییر و بهبود وضعیت زنان می باشد که در سکتور امنیت، حراست حقوق بشری زنان، رهبری و مشارکت سیاسی زنان؛ فقر، کار و اقتصاد زنان، مسایل صحی و تعلیم و تربیۀ زنان را در بر می گیرد.

مطفی گفت: "در کنار بيشتر شدن نقش و حضور زنان در بخش معادن، تلاش کرده ایم که زنان تجارت پیشه را به سرمايه گذارى در استخراج معادن نیز تشویق کنیم."

وی در ادامه افزود که در حال حاضر، وزارت معادن و پترولیم در همکاری با اتاق تجارت و صنایع زنان تلاش دارد تا سهولت هايی را فراهم سازد که زنان بتوانند در بخش معادن قرارداد استخراج معادن را به دست آورند.

مطفى گفت که برنامه هاى آموزشى و ارتقاى ظرفيت کارمندان وزارت معادن به خصوص کارمندان زن، به همکارى موسسه همکاری های بین المللی آلمان (GIZ) نيز روى دست است.

سخنگوی وزارت معادن و پترولیم، بدون ارايه آمار دقيق گفت که اين موسسه، تا به حال ده ها برنامه آموزشی را برای ارتقای ظرفیت کارمندان وزارت معادن در مرکز و ولایات راه اندازی کرده است.

او گفت که برنامه های آموزشی کوتاه مدت، از سوی این اداره سبب شده تا ظرفیت زنان در عرصه های مختلف اداری این وزارت بلند برود و آنان در موقف های بلندتر آماده مسئولیت پذیری شوند.

در تازه ترین مورد، ۱۷ کارمند به شمول سه کارمند زن و چهارده کارمند مرد رياست معادن بدخشان، از یک ورکشاپ سه روزه تحت عنوان "نقش جندر در سکتور استخراج معادن"، فارغ شده اند.

در خبرنامۀ موسسه همکاری های بین المللی آلمان آمده است که هدف این چنين ورکشاپ ها، بيشتر شدن نقش زنان در اين سکتور است؛ زيرا در آن وضعیت فعلی زنان در سکتور استخراج معادن مورد بررسی قرار داده مى شود.

منبع نوشته است که اشتراک کنندگان ورکشاپ يادشده در بدخشان نيز در مورد جندر و مفاهیم مرتبط با آن همچون منشاء تبعیض سازمانی، برابری جنسیتی در کار، روش های مناسب ارتباط، مفهوم احترام متقابل و ادغام جندر در پالیسی های وزارت، بحث و گفتگو شده است.

در خبرنامه آمده است که آموخته های جدید، باید به اشتراک کنندگان کمک کند تا از تبعیض و نابرابری جنسیتی در وزارت معادن و پترولیم و ریاست های آن، جلوگیری کنند و این وزارت با آغاز تغییرات از ساختار خود، به تشویق سکتور خصوصی در استخدام بیشتر زنان و همچنین تسهیل مشارکت زنان در استخراج معادن، بپردازد.

 یک تن از کارمندان زن که در ورکشاپ يادشده شرکت کرده است، گفت: «دیدگاه کلی در سکتور استخراج معادن، این است که این سکتور، قلمرو مردان است و زنان نباید وارد شوند؛ اما خوشبختانه این ورکشاپ ها این طرز فکر را تغییر خواهند داد و به پذیرش زنان در سکتور استخراج معادن کمک خواهند کرد.»

 به اساس معلومات موسسه همکاری های بین المللی آلمان، از سال ۲۰۱۳ ميلادى به اين سو، ۲۱ برنامه کوتاه مدت آموزشی پیرامون موضوعاتی چون پلان گذاری استخراج معادن، اقتصاد استخراج معادن و نظارت بر استخراج معادن را برای بیش از۳۱۰ تن بازرس معادن و سایر کارمندان وزارت معادن و پترولیم و ادارات ولایتی آن وزارت، دایر نموده است.

همچنان منبع نوشته است که ۱۳ بورس تحصیلی را برای کارمندان زن در وزارت معادن، به هدف رشد سهمگیری زنان در این سکتور تمویل نموده است.

جهت دسترسی به خبرهای تازه ، فیچر ها ، مصاحبه ها ، ویدیوها و تصاویر مبایل اپلکیشن آژانس خبري پژواک را دانلود نمایید.

Give us a call on +93 20 220 1814