Article

جواز دو شرکت گاز تعليق و به لوى څارنوالى معرفى شد

Category: 

\

کابل (پژواک، اول اسد ٩٣): وزارت تجارت و صنايع، جواز شرکت هاى "محمود جليل و ام جى انرژى" را که قيمت گاز مايع ترکمنستان را در داوطلبى بلند برده اند، به تعليق در آورده و دوسيه هاى آنان را به لوى څارنوالى تسليم داده است.

اين مطلب را مسافر قوقندى سخنگوى وزارت يادشده، امروز در نشست خبرى درکابل بيان داشت.

وى گفت: "اين دو شرکت، بار ديگر بى شرمانه در ترکمنستان در داوطلبى دست به گران کردن قيمت گاز زدند، در فى تن گاز ٢١٢ دالر قيمت را بالا بردند؛ با آن که يک هفته پيشتر ما اخطاريه به شمارى از شرکت ها فرستاده بوديم."

وى افزود، این دو شرکت مى خواستند با داوطلبى، قيمت ٣٠ هزار تن گاز را بلند ببرند.

موصوف علاوه کرد که دو شرکت یادشده، به اساس مکتوب وزارت تجارت که به وزارت خارجه ارسال شده شامل ليست سياه شده و بعد از اين، نمى توانند که گاز را وارد کنند.

منبع خاطرنشان کرد که وزارت ماليه موظف گرديده تا به تمام بنادر هدايت بدهد که از ورود گاز اين دوشرکت جلوگيرى نمايد.

وى درحاليکه مى گفت فعلاً صدها شرکت وارداتى مواد نفتى درکشور فعاليت دارند، افزود که اين دو شرکت، از جمله ده شرکت بزرگ وارداتى گاز در کشور مى باشند.

آژانس خبرى پژواک تلاش نمود تا نظر مسوولان دو شرکت يادشده را داشته باشد؛ اما موفق نگرديد.

خانجان الکوزى معاون اول اتاق تجارت و صنايع گفت که شرکت هاى يادشده، از جمله شرکت هاى بزرگ وارداتى گاز مايع مى باشند که از ١٥ سال به اين طرف درکشور فعاليت داشتند.

اما وى با تاييد سخنان قوقندى گفت که دو شرکت يادشده، تخطى نموده اند.

وى افزود که اتاق تجارت، از قبل با وزارت تجارت و صنايع و کميته اقتصادى شوراى وزيران تفاهم نموده که جواز فعاليت همچو شرکت ها به تعليق در آورده شود.

موصوف علاوه کرد که هرچند به اساس نظام اقتصاد بازار آزاد، دولت نمى تواند چنين اقدامى نمايد؛ اما درهمچو حالاتى که منافع ملى در خطر باشد، مى تواند چنين اقدامى را انجام دهد.

سخنگوى وزارت تجارت و صنايع، در نشست امروز گفت که وزارت تجارت و صنايع، براى ساير شرکت هاى وارداتى گاز هشدار داد که در صورت انجام چنين عملى، به سرنوشت اين دو شرکت مواجه خواهند شد.

درحال حاضر، وزارت تجارت و صنايع قيمت يک کيلو گاز مايع را ٦٠ افغانى اعلام نموده؛ اما دربرخى نقاط شهر کابل حتى يک کيلوگاز مايع تا ٧٠ افغانى به فروش مى رسد.

به گفته قوقندى، وزارت تجارت از شروع رمضان تا امروز، ده دکان پرچون فروشى و چهارشرکت عمده فروشى گاز مايع را به دليل اضافه ستانى مسدود کرده است.

وى از مردم خواست تا در مورد جلوگيرى از اضافه ستانى، با وزارت همکارى نمايند؛ زيرا به گفتۀ او  وزارت بدون همکارى مردم نمى تواند جلو اضافه ستانى را بگيرد.

جهت دسترسی به خبرهای تازه ، فیچر ها ، مصاحبه ها ، ویدیوها و تصاویر مبایل اپلکیشن آژانس خبري پژواک را دانلود نمایید.

Give us a call on +93 20 220 1814