Article

درصورت استخراج درست، تمام بودجۀ کشور از معادن تامین خواهد شد

کابل (پژواک، ٢٥ سنبله ٩٣): معین وزارت مالیه، با اشاره به دورنمای معادن افغانستان می گوید در صورتی که معادن کشور به درستی استخراج شود، تمام هزینۀ مورد نیاز دولت ازاین طریق تامین خواهد شد.

گل مقصود ثابت معین عواید و گمرکات وزارت مالیه، این موضوع را در نشستی که روز سه شنبه بخاطر ارائه گزارش اداره شفافیت صنایع استخراجی افغانستان در کابل برگزار شده بود، بیان کرد.

وی گفت که افغانستان، امیدوار است بتواند از معادن به عنوان تنها منبع وسیع کسب عواید استفاده کند و هرگاه معادن، به شکل درست و فنی استخراج شود، تمام بودجۀ مورد نیاز کشور از طریق آن تامین خواهد شد.

اما معین وزارت مالیه، نسبت به استفادۀ نادرست از عواید معادن نیز هشدار داد و گفت: "اگر عواید معادن به مصرف برسد و در زمینه های دیگر سرمایه گذاری نشود، هیچ امیدی برای آیندۀ اقتصاد افغانستان وجود نخواهد داشت."

در این نشست، اداره شفافیت صنایع استخراجی افغانستان؛ سومین گزارش خود را در مورد عواید دولت از معادن کشور که مربوط به سال ١٣٩٠ می شود، ارایه کرد.

میرویس سرا رییس این اداره گفت که این گزارش، به سفارش چند گروه و توسط شرکت آذربایجانی Moore Stepthens   صورت گرفته است و شامل ارقام و مبالغ پرداختی و عایداتی شرکت های استخراجى می شود.

به گفتۀ وی، مطابق با این گزارش، مجموع مبالغ دریافت شده توسط وزارت معادن و مالیه از این شرکت ها در سال ١٣٩٠، به چهارمیلیارد و ٨٤٧ میلیون و ٦١٠ هزار افغانی رسید؛ درحالیکه اطلاعات دریافت شده از 14 شرکت بزرگ استخراج کننده نشان می دهد که آنان، مبلغ چهار میلیارد و ٨٤٤ میلیون و ٥٥٠ هزار افغانی به این دو وزارت پرداخت کرده اند.

میرویس سرا تصریح کرد که این اداره، تلاش خواهد کرد تا با بررسی و تفتیش بیشتر، این تفاوت در عواید جمع آوری شده توسط دولت و آنچه را که شرکت های استخراج کننده گزارش می دهند، کاهش داده و آن را به صفر برسانند.

بر پایه معلومات رییس اداره شفافیت صنایع استخراجی افغانستان، تفاوت عواید جمع آوری شده و آنچه که شرکت های استخراج کننده بیان کردند، در گزارش  سال ١٣٨٨ حدود ٢٨٦ میلیون افغانی بود و این آمار در ١٣٨٩ به  ٦٨ میلیون افغانی کاهش یافت و در سال ١٣٩٠ به ٣ میلیون افغانی رسید.

وی تصریح کرد که این تفاوت آمار عواید، به وجود مشکل در گزارشدهی شرکت های استخراج کنندۀ معادن بر می گردد و این شرکت ها، از سیستم محاسبه و گزارشدهی پیشرفته بر خوردار نیستند.

سرا تاکید کرد که این اداره، امیدوار است تا دو ماه دیگر، عضویت دایم نهاد بین المللی شفافیت صنایع استخراجی( AEITI) را به دست آورده و در این راستا بیشتر کار کند.

عبدالهادی ارغندیوال وزیر اقتصاد نیز که در این نشست حضور داشت، از افغانستان به عنوان کشوری غنی نام برد که قصداً فقیر نگهداشته شده و از منابع معدنی آن، به درستی استفاده نشده است.

وی گفت که معادن، یک بخش بسیار مهم اقتصادی کشور است و هرگاه به شکل درست مديریت شود، افغانستان می تواند از عواید آن تمام مصارف پروژه های خود را تمویل کند.

 

جهت دسترسی به خبرهای تازه ، فیچر ها ، مصاحبه ها ، ویدیوها و تصاویر مبایل اپلکیشن آژانس خبري پژواک را دانلود نمایید.

Give us a call on +93 20 220 1814