Article

قرار داد خدمات مشورتی مالی پرژۀ تاپی امضا شد

Category: 

کابل (پژواک، 6 قوس 92): حکومت افغانستان میگوید که قرارداد خدمات مشورتی مالی پروژۀ تاپی، از سوی کشورهای عضو تاپی، در عشق آباد به امضا رسید.

درخبرنامه اى که از سوی وزارت امور خارجۀ افغانستان به تاریخ 6 قوس به آژانس خبری پژواک ارسال گرديده، آمده است که کشورهای عضو تاپی (ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هند) قرارداد خدمات مشورتی مالی پروژۀ پایپ لین (TASA) را، در جریان 24 جلسۀ تخنیکی شان در عشق آباد مرکز ترکمنستان، به امضا رساندند.

در خبرنامه همچنین آمده است که دراین نشست مشترک اعضای پروژۀ تاپی، از سوی افغانستان؛ نصیر احمد درانی معین وزارت معادن و پترولیم تعهد کرد که برای تحقق این پروژه، گام های موثری را برخواهد داشت.

بانک انکشافی آسیا که سکرتریت پروژه تاپی را به عهده دارد میگوید که تمام وسایل مورد ضرورت قرارداد پایپ لین را در دو روز آینده، آماده نموده و بعد از قبولی از سوی کشورهای عضو، آنرا به همین کشورها برای امضا پیش خواهد کرد.

خبرنامه افزوده است که دراین نشست مشترک، کشورهای عضو تعهد کردند که اگر کشورهای متقاضی (افغانستان، پاکستان وهند) بیشتر از تقاضای شان به گاز ضرورت پیدا کردند، باید به کشور عرضه کننده، کم از کم 48 ساعت قبل خبر بدهند؛ تا گاز مورد ضرورت شان در وقت معین آماده شود.

چند روز قبل، نمایندگان این پرژه نیز در یک نشست یادآوری کرده بودند که این پایپ لین گاز، 500 میلیون فوت مکعب گاز را به افغانستان و 1،325 میلیون فوت مکعب گاز را به هرکدام از دو کشور پاکستان و هندوستان صادر خواهد کرد.

 

 

جهت دسترسی به خبرهای تازه ، فیچر ها ، مصاحبه ها ، ویدیوها و تصاویر مبایل اپلکیشن آژانس خبري پژواک را دانلود نمایید.

Give us a call on +93 20 220 1814