Article

معرفى معادن ولایت نیمروز

ولايت نيمروز، در جنوبغرب افغانستان و يکى از ولايات بزرگ سرحدى می باشد که در غرب، با ايران و در جنوب، با پاکستان سرحد طولانى دارد و گفته می شودکه نام "نیمروز"، در قرون وسطی به این منطقه داده شده است.

به اساس معلومات ریاست معادن ولایت نیمروز؛ نقاط مختلف این ولایت از لحاظ موقعیت جغرافیایی و شکل  ظاهری، زمین آن دارای ذخایر مختلف معدنی است؛ اما به گفتۀ وی، چون از سال ١٩٧٣ میلادی به اینسو، در این ولایت کدام پروژۀ اکتشافی و یا تفحص صورت نگرفته است، بناءً بصورت دقیق نمی توان گفت که چه معادنی و درکدام نقاط این ولایت وجود دارد.

 انجنیر شملزی رییس معادن این ولایت، در مصاحبه با آژانس خبری پژواک اظهار داشت که به اساس معلومات سطحی خودش و برخی کارشناسان معادن؛ در این ولایت موجودیت نمک، سنگ ها و جواهرات قیمتی و حتی به ادعای برخی کارشناسان لیتیم، به مشاهده رسیده است.

رئیس اداره معادن و پطرولیم ولایت نیمروز، اظهار داشت که هرچند معلومات دقیق ارائه کرده نمی تواند؛ با وجود آن گفته می شود که معدن نمک در ولسوالی چهار برجک این ولایت وجود دارد؛ چون آب های شور از این منطقه سرازیر می شود.

شملزی همچنان باور دارد که در برخی نقاط این ولایت، سنگ ها و احجار قیمتی و نیمه قیمتی موجود است، که ضرورت به تفحص و اکتشاف بیشتر و همچنان شناخت دقیق دارد.

موصوف، ازجمله از سنگ مرمر وسایر سنگ های قیمتی دیگر یادآوری نموده و به این باور است که این سنگ ها درنقاط مختلف ولایت نیمروز وجود دارد.

شملزی که خود نیز تحصیلکردۀ رشته جیولوجی ومعادن است، افزود که ریگ روان و سایر مواد و سنگ های ساختمانی، در برخی نقاط این ولایت وجود دارند و حتی در برخی موارد، مردم به استخراج  خودسر و قاچاق آن می پردازند.

به اساس معلومات ارائه شده از سوی ریاست معادن این ولایت؛ در يک سروی که از جانب اداره جیولوجی امریکا از معادن افغانستان صورت گرفته است، ولایات جنوبغربی از جمله  نیمروز، هرات و فراه را از ولایاتی قلمداد نموده که دارای لیتیم می باشند.

ریاست معادن این ولایت ادعا دارد که وزارت معادن و پطرولیم، با وجود تقاضای بار بار آنها جهت اعزام هیئت هايى بخاطر سروی دقیق معادن این ولایت؛ اما این کار تا حال صورت نگرفته و تا کنون کدام هیئتی به این ولایت جهت سروی معادن این ولایت اعزام نشده است.

موصوف حتی به اساس معلومات ابتدایی خود، به این نظر است که امکان موجودیت ذخایر موادنفتی و گاز نیز در این ولایت وجود دارد.

انجنیرشملزی به همین دلیل  باور دارد که شاید کوه ها و دشت های ولایت نیمروز، دارای ذخایر خوب مواد معدنی باشد، که تا حال کشف نگردیده و ضرورت است تا تفحص و سروی دقیقی در این ناحیه صورت گیرد.

 

جهت دسترسی به خبرهای تازه ، فیچر ها ، مصاحبه ها ، ویدیوها و تصاویر مبایل اپلکیشن آژانس خبري پژواک را دانلود نمایید.

Give us a call on +93 20 220 1814