مقالات

سمنت و معادن مواد سمنت سازی در افغانستان

سمنت چیست؟ سمنت؛ مواد چسبنده است که خود در طبیعت وجود ندارد؛ اما  اجزای آن  وجود داشته پس از یک مراحل خاص باهم مخلوط گردیده، در حرارت ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ درجۀ سانتی‌ گراد ساخته میشود.

معادن نمک در افغانستان

نويسنده: کریم پوپل                 

مشکل گار گرفتگی در هنگام حفر چاه ها وراه های حل آن

(پژواک) در برخی مناطق کشور تا هنوز هم  برای بدست آوردن آب آشامیدنی بجاى نل های آب وچاه های برمه یی،از چاه های نیمه عمیق که توسط دست حفرمی شود، استفاده صورت می گیرد.

درحالی که به نظر کارشناسان ؛ حفر چاه هاتوسطچاه کن ها عموماً  غیر فنی و مسلکی بوده و گاهگاهی مشکلاتی را در پی داشته و حتى منجر به مرگ ميشود.

از نظر متخصصين زمین شناسی ،قشرتحتانی زمین دارای  گازات مختلف  بوده و مردم محل در وقت حفر چاه ها  به دلیل نا آگاهی از آن دچارمشکل می شوند.

استخراج معادن ضامن آبادانی و انکشاف کشور

در مدت بیشترازیکدهه گذشته، جامعهجهانیتلاشبه خرچ داده تا افغانستان راازچالش های موجود و آشفتگی اقتصادی و مالی خارج ساخته وبه پای خود استاده نماید ،اما با وجود تمام مساعی به خرچ داده شده،بهنظرمیرسدافغانستان تاکنون به نتایج ملموسی در این راستا دست نیافته وتلاش های جامعه جهانی در این عرصه به ناکام گراییده  است.

اکنون که با گذشت هر روز،زمان خروج نیروهای خارجی از افغانستان نزدیکتر میشود ، این کشور همراه با مسؤلیت بزرگ تدارک منابع اقتصادی،آن هم پس ازحدود بیش ازیکدهه وابستگی اقتصادی تنها خواهد ماند.   

حفاری اکتشاف معادن برای آينده افغانستان

نويسنده: الکساندرا زاويس

برگردان: ابو پارسا

در يک وادی ناهموار در حومه کابل يک تيم متخصص و پژوهشی در امور معادن و کارآموزان افغان برای بررسی و پژوهش روی منابع معدنی، خيمه گاهی را برپا کرده بودند که توسط نگهبانان مسلح محافظت می شد، مدت سه ماه را برای برمه کردن حفره های آزمايشی روی قله های پوشيده از برف، سپری کردند.

معادن افغانستان،فرصتی برای رشد

نویسنده : فرزاد رمضانی بونش

مرکز بين المللی مطالعات صلح

بيان رخداد:

جنگسالاران و وسوسه معادن غنی افغانستان

منبع: مجله افق  

معدن آهن “حاجيگک” که در بين ولايت های باميان، وردک و پروان موقعيت دارد، بيش از ۲ ميليارد تن ذخاير آهن به ارزش تقريبی ۳۵۰ ميليارد دالر دارد. دولت افغانستان اين معدن را بزرگترين معدن سطحی آهن در آسيا می داند.

استخراج معادن از افسانه تا واقعيت

منبع :روزنامه افغانستان

افغانستان يکى از معدود کشورهای جهان است که از ذخاير زيرزمينی سرشار برخوردار می باشد. انواع فلزات و منابع طبيعی گران بها و پخش آن در مناطق مختلف افغانستان از ويژگی های خوبی است که به معادن افغانستان برجستگی می بخشد.

در حالی که مردم افغانستان در گذشته از شدت گرسنگی، سرما و بيچارگی رنج می بردند و از ابتدايی ترين امکانات ضروری زندگی نيز محروم بودند، دولت مردان فاسد و فساد پيشه کشور همواره سعی می کردند، با مهم جلوه دادن معادن و ذخاير زيرزمينی کشور مردم را به يک زندگی خيالی و دور از دسترس راضی نگه دارند.

نفت و گاز افغانستان

نويسنده: سيدحجت حسينى  ‎

افغانستان کشوریست که ازنگاه داشتن معادن ومنابع زیرزمینی از کشورهای نسبتآ غنی به شمارمیرود وپژوهشهایی که دراین باره صورت گرفته است نشان میدهند که افغانستان از ذخایرکافی معدنی برخورداراست.

اما بیشتراین منابع به خصوص منابع نفت وگاز بنا بر مشکلات داخلی کشور در 30 سال اخیر از جمله جنگ و اقتصاد ضعیف، دست نخورده باقی مانده است وزمینه برای هیچگونه فعالیتی دراین مورد مهیا نبوده است اما اکنون که حکومت افغانستان تا اندازه ای ازثبات نسبی برخورداراست تاحدی زمینه استخراج وبهره برداری از منابع طبیعی ومعادن نیزمهیاشده است .

معدن طلا دارايى پنهان افغانستان

نويسنده: بل پلاتن

 

برگردان: عبدالرحيم احمد پروانی

افغانستان در يک‌ شب از يک کشور تبعيدشده سياسی به بارزترين و داراترين کشور روی زمين مبدل گشت. اما آيا اين کشور کوهستانی که به يک صحرای جنگ‌زده می‌ماند و بيشتر به پناه‌دادن تروريستان و صدور ترياک معروف است، می‌تواند به يک صادر‌کننده عمده اقتصادی مبدل شود؟

استخراج غير قانونی معادن؛ دور از چشم دولت

 

نویسنده : جعفری

درآمد

طبق آخرين خبرها، براثر ريزش معدن ذغال‏ سنگ در شمال کشور، حدود 12 نفر جان ‏شان را از دست دادند. اين معدن قريب به پنجاه سال می ‏شود که مورد استخراج قرار می‏گيرد. ابزارهايی که در آن استفاده می ‏شود،45 سال پيش توسط کشور اتريش  به افغانستان داده شده بود. اين معدن يکی از معادن مهمی است که در آن 13 نوع زغال‏ سنگ استخراج می‏گردد.

Give us a call on +93 20 220 1814