د افغانستان د کانونو قراردادونه

١- د لوګر ولايت د مس عينک د اکتشاف او استخراج قرارداد له (MCC-JCL) کمپنۍ سره – انګليسي

 

٢- د امو دريا حوزې د هايدرو کاربونونو د اکتشاف، وېش او توليد قرارداد له کنسرسیوم کمپنۍ (CNPCI/Watan) سره – دري

 

٣- د بغلان ولايت د قره ذغن د سرو زرو د پروژې قرارداد له افغان کرسټان نچرل ریسورسز کمپنۍ (AKNR) سره – دري

 

٤- د هرات ولايت د سمنټو فابريکې قرارداد له پیشګامان صنعت مجد شرکت (MIP) سره – دري

 

٥- په بغلان ولايت کې د لومړي او دويم نمبر غوري سمنټو فابريکو د اجارې ورکونې قرارداد له افغان انوسټمنټ کمپنۍ (AIC) سره - دري

 

٦- دري د تخار ولايت د نورابه او سمتي سرو زرو پروژې د اکتشاف او پراختيا قرارداد له ویسټ لنډ جنرال ټرېیډنگ کمپنۍ (WLGT) سره - دري

 

٧- د امور دريا حوزې د هايدرو کاربونونو د ضمايمو د اکتشاف، وېش او توليد قرارداد له کنسرسیوم کمپنۍ (CNPCI/Watan) سره – دري

 

٨- د بدخشان د لاجورد ډبرو د کان قرارداد له لاجوردين کانونو شرکت (LMC) سره - دري

 

٩- د کندهار ولايت د نېش ولسوالۍ د فلورايت باخوت پروژې د کان کېندنى قرارداد له امانيه مايننګ شرکت (AMC) سره – دري

 

١٠- د ميدان وردګو ولايت د نرخ ولسوالۍ د بادام کرومايټ پروژې قرارداد له میتال مايننګ کمپنۍ (UK) سره – دري

 

١١- د خوست ولايت د کرومايټ کانونو په اجاره ورکونې قرارداد له ګنج حضور کمپنۍ (GHC) سره - دري

 

١٢- د بغلان ولايت د کرکر- دودکش ډبرو سکرو کان په اجاره ورکونې قرارداد له افغان انوسټمنټ کمپنۍ (AIC) سره – دري

 

١٣- د بغلان ولايت د اندراب ولسوالۍ د الوګک ډبرو سکرو کان د کاني ظواهرو په اجاره ورکونې قرارداد له برادران مهمند شمال لمېټد شرکت (SHMBCo) سره – دري

 

١٤- د سمنګان ولايت د دواب ولسوالۍ د سر اسياب د ډبرو سکرو کان د کاني ظواهرو په اجاره ورکونې قرارداد له ميثاق شرق لمېټد شرکت (MSL) سره - دري

 

١٥- د سمنګان ولايت د دره صوف ولسوالۍ د راشک قوبي د ډبرو سکرو د کاني ظواهرو د اجاره ورکونې قرارداد له کان کېندنې شرکت (MKC) سره – دري

 

١٦- د هرات ولايت د کرخ ولسوالۍ د معلومه ساحې د ډبرو سکرو د کاني ظواهرو پروژې د کېندنې قرارداد له اريا پوپل کمپنۍ (APC) سره – دري

 

١٧- د هرات ولايت د مسجد چوبي د ډبرو سکرو د کاني ظواهرو د اجاره ورکونې قرارداد له خوشک برادران شرکت (KBL) سره – دري

 

١٨- د باميان ولايت د سيغان ولسوالۍ د ده ايمان ډبرو سکرو د کاني ظواهرو د اجاره ورکونې قرارداد له اسلمي ساختماني شرکت (ACC) سره – دري

 

١٩- د باميانو ولايت د سيغان ولسوالۍ د قرونه ډبرو سکارو د کاني ظواهرو د اجاره ورکونې قرارداد له کاني شرکت (MKC) سره – دري

 

٢٠- د تخار ولايت د کلفګان ولسوالۍ د مالګې کان د استخراج قرارداد له ويسټکو (Westco) شرکت سره – دري

 

٢١- د تخار ولايت د تاقچه خانې ولسوالۍ د مالګې کان د استخراج قرارداد له ويسټکو (Westco ) شرکت سره – دري

 

٢٢- د هرات ولايت د جرم ولسوالۍ د ګرانېټ ډبرو د زېرمو کان د يوې برخې قرارداد د بدخشان ماربل او ګرانېټ شرکت (ASEM ) سره – دري

 

٢٣- د هلمند ولايت د ديشوي ولسوالۍ د سوردک ساحې د رخام ډبرو د پېرودلو قرارداد د عارف سروري د کانونو استخراج شرکت (MKC) سره – دري

 

٢٤- د کابل ولايت د ده سبز ولسوالۍ د تره خېلو ساحې د رېګ او جغل د استخراجي بلاک قرارداد له اريانا سازه ساختماني شرکت (ASCC) سره - دري

 

٢٥- د کابل ولايت د ده سبز ولسوالۍ د تره خېلو ساحې د ودانيزو ډبرو د زېرمې د يوې برخې قرارداد له سندريلا ساختماني شرکت (CCC) سره - دري

 

٢٦- د غزني ولايت د جاغوري ولسوالۍ د حوتقول ساحې د مرمر ډبرو د لومړني نمبر استخراج بلاک قرارداد له مهتاب مصطفى ساختماني شرکت (MMC) سره - دري

 

٢٧- د بغلان ولايت د پلخمري ولسوالۍ د چشمه مامور سپرکوه ساحې د ګچو ډبرو د زېرمو کان د يوې برخې قرارداد له مسعود اريايي سوداګريز شرکت (ASOOD) سره - دري

 

Give us a call on +93 20 220 1814